Program MISP - Masáže do škol

Masáže do škol - Děti dětem

Jedná se o mezinárodní program MISP (Massage in school program), jehož cílem a vizí je, aby každé dítě ve škole zažilo pozitivní a pečující dotek každý den, všude na světě.

Mezi hlavní zásady patří, že se děti masírují navzájem pouze po vzájemném souhlasu, nikdy nemasíruje dítě dospělý, vždy jen děti mezi s sebou.

Masáž probíhá přes oblečení, na zádech, hlavě a horních končetinách. Děti u masáže sedí buď na židličkách nebo na zemi.

Benefity pro děti:

 • Příležitost naučit se říkat "ano" a "ne"
 • Pocit, že je individuálně vnímáno a bráno na vědomí
 • Relaxace, snížení hladiny stresu
 • Povzbuzení a rozvoj představivosti
 • Naplnění potřeby kontaktu
 • Vnímání a respektování druhého a jeho potřeb
 • Vnímání svého těla a určení hranic
 • Respekt vůči sobě i ostatním
 • Redukce agresivity

Benefity pro učitele:

 • Více harmonie ve třídě
 • Snadnější vedení třídy
 • Lepší koncentrace dětí
 • Pozitivní a účinná výuka
 • Nástroj pro zvládání třídy
 • Zlepšení důvěry a vztahů učitel - dítě/žák
 • Klidnější a pozornější děti/žáci
 • Vyšší výkonnost během vyučovacího dne
 • Skupinové aktivity - propojení dětí
 • Získání popularity učitele
 • Pocítění pozitivního účinku hormonu oxytocinu
 • Zlepšení komunikace učitel - rodič - dítě/žák

Více informací o programu MISP a Asociaci MISA v ČR naleznete na www.misa-cz.com

Některé programy probíhají v rámci spolupráce se spolkem Semínko země, jako součást programů EVVO ve školkách a školách. Bude doplněna fotogalerie již úspěšně proběhlých programů MISP.